"Chronimy Twoją Prywatność!"

tel. 735 008 215 | 735 008 216

email: biuro@fusion24.pl

 

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

W ramach usług doradczych podczas wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) proponujemy następujący schemat pracy:

 1. Analiza przedwdrożeniowa SZBI:
  1. określenie zakresu i granic SZBI,
  2. określenie ról, odpowiedzialności i uprawnień związanych z bezpieczeństwem informacji,
  3. ocena świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń, stosowanych zabezpieczeń oraz odpowiedzialności,
  4. analiza istniejącej dokumentacji i procedur.
 2. Zdefiniowanie podejścia do szacowania ryzyka w organizacji:
  1. opracowanie metodyki szacowania ryzyka
  2. kryteria akceptacji i poziom akceptacji ryzyka.
 3. Identyfikacja podatności i zagrożeń, szacowanie ryzyka oraz określenie planu postępowania z ryzykiem:
  1. inwentaryzacja aktywów informacyjnych i ich właścicieli,
  2. określenie podatności aktywów informacyjnych,
  3. identyfikacja zagrożeń dla aktywów,
  4. określenie skutków naruszenia bezpieczeństwa
  5. wyliczenie i ocena ryzyk w odniesieniu do poufności, integralności i dostępności informacji,
  6. wybór zabezpieczeń jako środków postępowania z ryzykiem,
  7. przedstawienie wyników analizy i propozycji planu postępowania z ryzykiem do oceny i akceptacji kierownictwa.
 4. Wdrożenie i eksploatacja SZBI:
  1. wdrożenie planu postępowania z ryzykiem,
  2. opracowanie polityki bezpieczeństwa opisującej SZBI,
  3. opracowanie szczegółowej dokumentacji bezpieczeństwa – procedury, instrukcje,
  4. wdrożenie zabezpieczeń.
 5. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji:
  1. szkolenie kierownictwa,
  2. szkolenia dla pracowników.

OFERTA HANDLOWA uzależniona jest od specyfiki Klienta oraz indywidualnych ustaleń.

Kontakt: Tomasz J. Paprocki 735 008 215

sygnalista - fusion24