"Chronimy Twoją Prywatność!"

tel. 735 008 215 | 735 008 216

email: biuro@fusion24.pl

 

Dokumentacja

Przygotowanie nowej lub weryfikacja istniejącej dokumentacji, celem zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w tym w szczególności RODO, wytycznymi komisji UE oraz Grupy Roboczej, jak również z Ustawą o ochronie danych osobowych ze zmianami), w tym w szczególności:

  • Polityka Ochrony Danych Osobowych,
  • Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
  • Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
  • Imienne upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • Klauzule obowiązków informacyjnych,
  • Oświadczenia w poufności dla pracowników Zleceniodawcy, kontrahentów Zleceniodawcy.

OFERTA HANDLOWA UZALEŻNIONA JEST OD SPECYFIKI KLIENTA ORAZ INDYWIDUALNYCH USTALEŃ.

Kontakt: Tomasz W. Paprocki 735 008 216

pełna dokumentacja administratora