"Chronimy Twoją Prywatność!"

tel. 735 008 215 | 735 008 216

email: biuro@fusion24.pl

 

Audyty

Oferujemy przeprowadzenia audytu stanu przetwarzania danych osobowych, w celu sprawdzenia wypełnienia obowiązków przez Zleceniodawcę wynikających z RODO (oraz z wytycznych komisji UE, Grupy Roboczej jak również z Ustawy o ochronie danych osobowych ze zmianami) w zakresie wymagań:

  1. technicznych - zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie teletransmisji danych,
  2. organizacyjnych - weryfikacja procedur i prawidłowości zarządzania incydentami naruszenia bezpieczeństwa, analiza zasad dostępu pracowników do systemów, opracowanie metodologii i formularza analizy ryzyka dla planowanych operacji przetwarzania danych osobowych,
  3. formalno-prawnych - ocena spełnienia obowiązków informacyjnych, weryfikacja poprawności istniejących klauzuli zgód na przetwarzanie danych oraz wypełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobom trzecim.

Oferujemy przedstawienie wyników audytu w formie raportu, zawierającego ocenę stosowanych zabezpieczeń, opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości (ogólnie, nie tylko w zakresie zabezpieczeń) oraz wytyczne pozwalające na ich usunięcie.

OFERTA HANDLOWA UZALEŻNIONA JEST OD SPECYFIKI KLIENTA ORAZ INDYWIDUALNYCH USTALEŃ.

Kontakt: Tomasz W. Paprocki 735 008 216

audyt analiza potrzeb i wymagań